blank

Dünyada Hala Yaşanılan En Eski Şehirler

Dünya üzerindeki bir çok kent, kalıcı olmamış ve zamanla bir çok etmen ile yok olmuşlardır. Savaşlar, salgın hastalıklar, eski önemin kaybolması gibi çeşitli etkilerle kaybolan kentlerin yanında ise günümüzde hala yaşamını sürdüren bir çok kent yer almakta. Sizler için dünyada hala yaşamın sürdüğü 10 kenti derledik.

Varanasi, Hindistan

Varanasi-En-Eski-Sehirler

Milattan önce 1.000 yılında yerleşik hayatın başladığı ve Ganj nehrine yakın olan Varanasi, zamanla Hindular ve Budistler için önemli bir kutsal kent haline gelmiş. Hindu tanrısı Lord Shiva tarafından 5.000 yıl önce kurulduğu söylenen kent, ibadet için binlerce insanı her yıl ağırlıyor.

Thebai, Yunanistan

Thebes-Greece

Atina’nın kuzeybatısındaki Boeotia bölgesinde bir şehir devleti olarak kurulan Thebai, günümüzde hala yaşamını sürdürüyor.  Fenikeli Kadmos tarafından kurulduğu düşünülen kent,  Zeus’un boğa kılığına girerek Kadmos’un kız kardeşi Europa’yı kaçırması ve Kadmos’un, Delfi kahinleri’ne danışması üzerine karşısına çıkan ineğin nerede durursa orada kent kurmasının söylenmesi üzerine kurulmuş bir kent.

Larnaka, Kıbrıs

Lazarus-Church-Larnaka-Cyprus

Kıbrıs adasının güneydoğusunda bulunan ve  MÖ 14. Yüzyılda Fenikeliler tarafından Kition adı ile kurulmuş Larnaka. 19. yüzyılda adanın en önemli ticaret limanı olan Larnaka, günümüzde ise arkeolojik alanları ve plajları ile turistlerin gözdesi durumunda.

Erbil, Irak

Erbil-Iraq

Asurlular, Persler, Sasaniler, Araplar ve Osmanlılar’a ev sahipliği yapan Erbil, Kerkük’ün kuzeyinde Irak’ta bulunuyor. İpek Yolu üzerinde olması ile dikkatleri üzerine çeken kent, 12.ve 15. Yüzyıllar arasında oldukça önemli bir ticaret bölgesi. Hala antik kalesi durumunu koruyor.

Beyrut, Lübnan

Beirut-City-Lebanon

5.000 yıl önce kurulduğu düşünülen Beyrut, Fenike uygarlığı , Helenistik dönem , Roma İmparatorluğu, Araplardan ve Osmanlılardan kalan izleri taşıyan büyük bir kent. Lübnan İç Savaşı sırasında biraz zarar görmüşte olsa, şu an turizm açısından oldukça popüler durumda.

Filibe, Bulgaristan

Plovdiv-Bulgaria

Bulgaristan’daki en büyük ikinci şehir Filibe, MÖ 4.000 yılında kurulmuş. Bizans ve Osmanlı yönetiminden de geçen Filibe uzun yıllar sonucunda Bulgaristan’ın bir parçası haline gelmiş. Şehir, Roma amfitiyatrosu ve Osmanlı hamamları ile bir kültür sentezi halinde.

Susa, İran

Susa-IranElam Devleti’nin başkenti olan Susa MÖ 4.200 yılında kurulmuş. Asur, Achaemenid, Pers ve Sasani imparatorlukları tarafından yönetilen kent, günümüzde ufak bir kent olarak 65.000 kişiye sahiplik yapmakta.

Halep, Suriye

Aleppo-Syria

MÖ 4.300 yılında kurulan Halep, MÖ 800 yılına kadar Hititler tarafından yönetilmiş. Asurlular, Yunanlılar ve Persler tarafından yönetilmesinin ardından Osmanlı tarafından yönetilen kent, ayrıca Roma İmparatorluğu ve Moğollar tarafından da yönetilmiş.

Biblos, Lübnan

Byblos-Lebanon

Fenike’nin bir liman kenti olan Biblos, Lübnan’ın Beyrut kentinin kuzeyinde yer alıyor. Arapça adı Jbail olan kent, 7.000 yıl önceye dayanıyor. Gubla ve Gebal isimleri ile anılan kent, Fenike tapınakları, Biblos kalesi ve  Vaftizci Yahya kilisesi ve orta çağdan kalma şehir surları ile karma yapıda bir şehir.

Eriha, Filistin

Jericho-Palestinian

MÖ 9.000 kurulan ve günümüze kalan Eriha, arkeologların 11.000 yıl öncesinden yerleşimler bulduğu bir kent olarak dikkatleri son zamanlarda üzerine çekti. Ürdün Nehri’nin yanında yer alan kent, günümüzde sadece 20.000 kişiye ev sahipliği yapmakta.